یادداشت های معلم جغرافیا
خراسان رضوی - شهرستان فریمان 
لینک دوستان

فصل دوم: زندگي در نواحي ساحلي

1)کدام شکل بهره برداری از سواحل ، اهمیت خاصی برخوردار است؟

1) ارتباطی                    2) هتلداری                3) ماهیگیری صنعتی                  4) توریستی

2 ) امروزه کدام فعالیتها آلودگی  دریاها را تشدید می کنند؟

   1) ماهيگيري           2) حمل ونقل      3) آتشفشان              4) استخراج نفت

3 ) کدامیک از فعالیت های زیر در سواحل باعث ورود مواد رادیو اکتیو به آبها می گردد؟

1) استخراج نفت ازفلات قاره                          2) ساخت موج شکن و تثبیت ماسه های ساحلی

3) ورود فاضلابهای کشاورزی و خانگی                4) استقرار صنایع تولید فسفات در سواحل.

4 ) کدام عامل در تغییر چهره سواحل صخره ای به سواحل پست نقش مهمی دارد؟

1) جزر و مد                  2) امواج                 3) مرجانها                          4) انسان

5- از تأثير باد برسطح آب اقيانوس ها و درياها ....................... بوجود مي آيند.

1) نيروي امواج          2) دريابار         3) تپه هاي ماسه اي                4) امواج

6 ) کدام پدیده ناشی از حفر مواد ( کاوشی ) در سواحل بوجود می آید؟

1) مردابهای ساحلی             2) مرجانها               3) دریابار        4) تپه های ماسه ای.

7 ) بهترین شیوه کاهش آلودگی های نفتی در سواحل چیست؟

1) پاک نمودن سواحل از مواد آلاینده                   2) پیشگیری و جلوگیری از وقوع آلودگی های نفتی

3)  بهره گیری از روشهای علمی دفع آلاینده ها      4) تصویب قوانین و بهبود کیفی صنایع و نیروگاهها. 

8 ) اقدام مناسب برای استفاده عاقلانه از محیط های ساحلی و جلوگیری از نابودی توانهای محیطی آن چیست؟

1) وضع قوانین و مقررات                                       2) حفاظت از تپه های ماسه ای

3) مدیریت سواحل                                                4) جلوگیری از وقوع آلودگی.

9- در مقايسه ي عرض سواحل سنگي و مرتفع با سواحل پست و ماسه اي كدام مورد صحيح است؟

1) سواحل سنگي و مرتفع پهناي كمتري دارند                 2 ) سواحل پست و ماسه اي پهناي كمتري دارند

3) عرض سواحل در مناطق آب و هوايي فرقی نمي كند       4) همه سواحل از عرض  يكساني برخوردارند.

10- كدام پدیده از اشكال فرسايش تراكمي در سواحل است؟

1) ستون هاي سنگي دريايي      2) غارها و حفره ها        3) تپه هاي ماسه اي ساحلي   4) دريابارها

11- کدام پدیده در پیدایش انواع سواحل نقش مهمی دارد؟

1) امواج                         2) جزر و مد                 3) فعاليت آتشفشاني           4) جريانهاي دريايي

12- به چه روشی مي توان از آلودگي هاي اتمي(هسته ای) در سواحل جلوگيري كرد؟

1) ممانعت از ورود مواد زايد اتمي                  2) كاشت چمن بر روي تپه هاي ماسه اي 

3) با بهبود كيفيت كار نيروگاه هاي اتمي       4) جلوگيري از تأسيس نيروگاه هاي اتمي در سواحل 

13- كدام پدیده از  اشكال ناهمواري ناشي از رسوب گذاري مواد هستند؟

1) دريابارها              2) غارها         3) ستون هاي سنگي دريايي         4) مرداب هاي ساحلي

14- كشورهلند به چه منظوري از تپه هاي ساحلي حفاظت مي كند؟

1) جلوگيري از فرسايش و رسوب گذاري در دريا       2) تقليل تلفات جاني و مالي در هنگام وقوع طوفان 

3) ايجاد مناطق توريستي و گردشگري                     4) ايجاد مانع در مقابل شن هاي روان 

15- چرا در تالاب ها موجودات دریایی فراوانی زندگي مي كنند؟

1) شرايط آب و هوايي  معتدل ومناسب                       2) آلوده نبودن اين آبها از فاضلاب های صنعتی

3) وجود مواد رسوبي ريزدانه در تالاب ها                     4) وجود مواد غذايي و آب نسبتاً آرام و كم عمق 

16- كدامیک از عوامل انساني تغيير دهنده ي چشم انداز سواحل مي باشد؟

1) جابجايي رسوبات رودخانه اي                    2) حمل مواد در جريان طوفان ها

3) فرسايش ساحلي                                        4) ساخت موج شكن در سواحل

17- كدام پدیده از عوامل تغيير دهنده ي سواحل است ؟

1) جزر و مد              2) رسوب گذاري            3) فعاليت آتشفشان ها                4) مرجان ها

18- كداميك از توان هاي محيطي نواحي ساحلي را در سواحل جنوبي ايران وجود دارد؟

1) انرژي امواج          2) داشتن سنگ هاي متنوع        3)تجاری و ارتباطي      4) ستون هاي سنگي دريايي 

 19- كدام يك از فعاليت هاي زير باعث آلودگي سواحل از مواد راديو اكتيو مي شود؟

1) حفاري چاه هاي نفت در دريا                         2) ساخت موج شكن ها 

3) تخليه فاضلابهاي كشاورزي                           4) صنايع توليد فسفات 

20- محيط منحصر به فردي را كه در آن هواكره، سنگ كره و آب كره باهم در ارتباط اند ، چه  مي نامند؟

1) جلگه                     2) بیابان                 3) ساحل                   4) فلات

21از کدام توان های ساحلی در تولید انرژی استفاده می شود؟

1) امواج وجریانهای دریایی  2) جزر و مد و امواج   3  ) تپه های ماسه ای و جزر و مد  4) طوفان و رودها 

22- چرا بايد از تپه هاي ماسه اي ساحلي حفاظت كرد؟

1) براي حفاظت از چمن و درخت كاشته شده                2) حفاظت از تاسیسات انسانی و نیروگاه ها 

3) تقليل تلفات مالي و جاني در هنگام طوفان               4) جلوگيري از وقوع طوفان و پدیده جزر و مد

23- به چه علت سواحي جنوبي ويكتوريا در استراليا تفريح گاه خوبي است ؟

1) وجود ساحل پست و ماسه اي                                 2) وجود دريا بار و آبهای گرم     

3) وجود دلتاي مناسب برای کشاورزی                         4) وجود ستون هاي سنگي دريايي

24- در هنگام طوفان مقدار آن بسيار زيادتر است ؟

1) نيروي امواج                2)  جزر و مد                3 ) رسوبات ماسه اي          4) جریانهای دریایی

25- کدام عامل در جذب جمعیت در سواحل نقش مهمتری دارد؟

1) شرايط مناسب طبيعي      2) شرايط اقتصادي        3) بازرگاني و تجارت          4) وجود منابع و معادن

26- كدام گزينه درباره ي استفاده از محيط دريايي صحيح است؟

1) بيشتر از جزاير استفاده مي شود.                      2) بيشتر از پهنه ي اقيانوسها استفاده مي شود.

3) بيشتر از فلات قاره استفاده مي شود.                4) بيشتر از سواحل استفاده مي شود. 

27- سواحل ايالت فلوريداي آمريكا دارای چه شکلی هستند؟

1) پست و سنگي             2) پست و ماسه اي           3) مرتفع سنگي              4) مرتفع ماسه اي 

28- عامل ايجاد تپه هاي ماسه اي ساحلي كدام است؟

1) رشد مرجان ها     2 ) فرسايش تراكمي           3) فرسايش كاوشي              4) رسوب گذاري 

29- كدام گزينه درباره ي تغيير چشم اندازهاي ساحلي صحيح تر است؟

1) هرگز تغيير نمي كند.                                     2) توسط عوامل انساني تغيير مي كنند

3) به مرور زمان دچار تغيير مي شوند                 4) تحت تأثير عوامل طبيعي تغيير مي كنند 

30- اهميت كدام يك از فعاليت ها و مشاغل در نواحي ساحلي بيش تر است؟

1) زراعت                 2) ماهي گيري          3) توليد برق                  4) گردشگري

 

 


موضوعات مرتبط: سوالات تستی جغرافیای(2)
[ شنبه ۲۲ فروردین۱۳۸۸ ] [ 16:57 ] [ اله نظرصفدری ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ


امکانات وب