یادداشت های معلم جغرافیا
خراسان رضوی - شهرستان فریمان 
لینک دوستان

فصل چهارم : زندگی در ناحیه گرم و خشک ، گرم و مرطوب ( بارم 25/2 نمره)

92 ) عمل « بادبردگی » چیست؟ (دی 81).

93 ) منظور از « رگ یا سنگ فرش بیابانی » چیست؟( شهریور 83، خرداد85 )

94 ) فرسایش بادی در نواحی بیابانی به چه صورتهایی شکل می گیرد؟(دی80).

95 ) مشخص کنید که کدام اشکال ناشی از فرسایش کاوشی و کدام ناشی از فرسایش تراکمی است؟(شهریور 82).

    رگ « ......................... »   برخان « ................................»   یاردانگ « ..........................»    سیف « ........................... ».

96) اصطلاحات زیر را تعریف کنید.( شهریور 85)

الف) برخان :

ب) لس:

97) چگونه  یاردانگ در نواحی بیابانی بوجود می آید و اغلب در چه نوع رسوباتی ایجاد می شود؟(خرداد81).

98 ) از نظر نوع عمل فرسایش تفاوت یاردانگ و برخان چه می باشد؟(دی 83)

99 ) از نظر شکل ظاهری برخانها دارای چه مشخصاتی هستند؟( خرداد84 ).

100 ) تپه های ماسه ای « سیف » در چه شرایطی به وجود می آیند؟(دی80).

101 ) منشاء خاک « لس » چیست ؟ توضیح دهید. (خرداد82 ، دی 83)

102 ) چگونه خاک لس در نواحی بیابانی بوجود می آید؟ و چه ویژگیهایی دارد؟(دی82 ، شهریور 81)

103 ) جنگلهای استوایی بارانی « سلوا » در چه مناطقی از کره زمین مشاهده می شود ؟ « 3مورد ». (دی 81).

104 ) به چه دلیل در جنگلهای استوایی ، برای بهره برداری از یک گونه درختی به نیروی انسانی زیادی نیاز داریم ؟( شهریور 83)

105 ) توانهای محیطی نواحی خشک را نام ببرید. « 4مورد ». (دی 81، شهریور 85).

106 )  از ویژگیهای نواحی گرم و خشک، آسمان صاف و درخشان است.این ویژگی چه کاربردهایی دارد؟ (خرداد83).

107) کدامیک از عبارات زیر درست و کدام نادرست است؟(خرداد85 )

الف) کاهش عمر مفید سدها از اثرات حذف جنگل ها در طبیعت است.(            )

ب) حرکت ماسه های روان از نشانه های بیابان زایی است. (           )

ج) تراکم جمعیت از ویژگیهای نواحی گرم و خشک است. (           )

108) چگونه می توان از منابع انرژی موجود در نواحی گرم وخشک استفاده کرد؟ توضیح دهید. (دی82)

109 ) منظور از شکننده بودن محیط در نواحی گرم وخشک چیست؟توضیح دهید. (خرداد82، خرداد85).

110 ) از فناوری های جدید در نواحی گرم و خشک در چه زمینه هایی استفاده می شود ؟« 4مورد ». (خرداد84 ).

111 ) چهار مورد از دلایل پدیده ی بیابان زایی ( پیشروی بیابان ) را ذکر کنید.(شهریور84)

112 ) چگونه می توان نواحی بیابانی را بازسازی کرد؟(خرداد 84).

113 ) خاکهای بیابانی ، یکی از فقیر ترین انواع خاکها از نظر ........................... هستند. (شهریور 82).

114 ) با نوشتن کلمه صحیح یا غلط پاسخ دهید: (شهریور 82).

        الف) خاک های مزارع واقع در جنگل های استوایی به سرعت ضعیف می شود .«.....................».                                                                                   

         ب) درختان جنگلی از سرعت برخورد باران به زمین می کاهند. « ........................».

         ج) با انهدام جنگل ها ، مقدار آبرفت رودها کاهش می یابد. « ............................ » .

          د) نواحی گرم وخشک ، از نوع محیط های کم مشکل کره زمین هستند.«...............» .

115 ) چهار مورد از محدودیتهای ، نواحی گرم و خشک را فقط نام ببرید. (دی80).

116 ) با استفاده از فناوری جدید ، چگونه آب مورد نیاز نواحی گرم و خشک را تامین می کنند؟(خرداد83 ، شهریور 84).

117 ) سرزمین پست کنگو در .................... دارای جنگل های استوایی است.(شهریور84)

118 ) افزایش جمعیت چه تاثیری در تغییر کاربری جنگل های استوایی داشته است؟ توضیح دهید. (خرداد81 ، دی 83)

119 ) حذف جنگل ها موجب توسعه رودخانه ها و افزایش آبرفت آنها می شود. اثرات افزایش آبرفت را بنویسید. (خرداد83).

120 ) چرا انهدام وسیع جنگل ها ، مشکلاتی برای محیط و انسان به همراه دارد؟ توضیح دهید. (شهریور 81 ، شهریور 83)


موضوعات مرتبط: سوالات تشریحی جغرافیای(2)
[ پنجشنبه ۷ دی۱۳۸۵ ] [ 17:33 ] [ اله نظرصفدری ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ


امکانات وب